Burfjord Sentrum - Kvænangen

 

Leilighetsbygg beliggende i Burfjord sentrum.

3 stk 2-roms leiligheterog 2 1-roms leilgheter i en etasje

 

Bygget bygges etter Hamarøymodellen, ett samarbeid med Kvænangen Boliger og Kvænangen Kommune.