Burfjord Sentrum - Kvænangen


Leilighetsbygg beliggende i Burfjord sentrum.

3 stk 2-roms leiligheterog 2 1-roms leilgheter i en etasje


Bygget bygges etter Hamarøymodellen, ett samarbeid med Kvænangen Boliger og Kvænangen Kommune.

24.10.16 - Uteboder er ferdige
24.10.16 - Festing av bunnsvill
24.10.16 - Festing av bunnsvill
Status pr. 26.09.16 - Ringmurselememter på plass, gulvet ble støpt 10.10.16
Status pr. 26.09.16 - Uteboden er påbegynt
Status pr. 26.09.16 - Uteboden begynner å ta form
Status pr. 26.09.16 - Fått ryddet opp etter hærverket.